+421 902 722 992 kontakt@uctovnici.info

My účtujeme              Vy podnikajte

Oceníte zodpovedný prístup a znalosť problematiky, získate kvalitu a prijateľné ceny, odstránite starosti z administratívy.

Profesionalita

Zaručujeme profesionalitu pri nami poskytovaných službách bez vytvárania stresových situácii

Kvalita

Zaručujeme kvalitu spracovania služieb s dôrazom na aktuálnosť legislatívy, postupov a GDPR.

Zodpovednosť

Zaručujeme zodpovedný a partnersky prístup počas doby poskytovania služby.

Čím sa zaoberáme

Špecializujeme sa na spracovanie účtovníctva pre malé a stredné spoločnosti

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie účtovníctva pre malé a stredné podnikateľské subjekty a neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva

Mzdy a personalistika

Komplexné spracovanie miezd, personálnej agendy a archivácia dokladov s dôrazom na aktuálnosť legislatívy a GDPR

Doplnkové služby

Poskytovanie poradenstva, zastupovanie a komunikácia s FS, ZP a SP, spracovanie interných predpisov, cestovných príkazov a kníh jázd, eDigitalizácia

O nás

Postoj k našej práci a klientom – výzva a záväzok zároveň

Bohaté skúsenosti v oblasti účtovníctva, spracovania miezd a dlhé roky praxe a neustáleho vzdelávania robia z nás profesionálov pripravených riešiť Vaše problémy v uvedenej oblasti.

PreČo nÁs osloviť

Outsourcing účtovníctva –  znižovanie administratívnej a finančnej záťaže spoločnosti

Povinnosť viesť účtovníctvo o podnikateľskej činnosti vo väzbe na daňové povinnosti je v zásade nepríjemná záležitosť ale zákon je v tomto prípade možné len ťažko obísť. Outsourcingom účtovníctva si znížite administratívnu a finančnú záťaž Vašej spoločnosti a účtovníctvo máte v rukách profesionálov.

Z nášho blogu …

5 krokov ako si „skontrolovať“ vášho účtovníka vo vašej s.r.o.

Najmä teraz, keď sa končí rok a robí sa uzávierka, dá sa ľahko, aj bez akýchkoľvek ekonomických vedomostí, či znalostí účtovníka skontrolovať a prehodnotiť, či je všetko v poriadku. Dávame úplne najzákladnejšie tipy, ktoré sa dajú zistiť úplne zbežne a účtovník ani...

Daňová evidencia

Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4) preukázateľne vynaložené daňové výdavky, podľa...

Paušalné výdavky.

Zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorým bol s účinnosťou od 1. 1. 2017 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len zákon o dani z príjmov), došlo aj k zmene ustanovenia § 6 ods. 10, ktorý umožňuje fyzickým osobám uplatňovať tzv. paušálne výdavky....

Kontaktujte nás

Prosíme Vás, kontaktujte nás najskôr telefonicky alebo cez e-mail a dohodnite si osobné stretnutie.

kontakt@uctovnici.info, reward.slovakia@gmail.com

+421 902 722 992, +421 911 894 490

Kancelárie spoločnosti:

Karloveská 6C, 841 04 Bratislava – (budova Allianz), 4 posch., č.dv. 427