+421 902 722 992 kontakt@uctovnici.info

Najmä teraz, keď sa končí rok a robí sa uzávierka, dá sa ľahko, aj bez akýchkoľvek ekonomických vedomostí, či znalostí účtovníka skontrolovať a prehodnotiť, či je všetko v poriadku. Dávame úplne najzákladnejšie tipy, ktoré sa dajú zistiť úplne zbežne a účtovník ani nebude tušiť, že by ste si niečo hodnotili. Sme však toho názoru, že najviac o vás vie váš účtovník, a tak si treba vyberať dôsledne.

 

  1. Máte uzatvorenú ZMLUVU. Pre niekoho samozrejmosť, pre niekoho ani veľmi nie, najmä keď ide o „kamarátske“ dohody. Avšak skúsenosti sú, že peniaze, problémy, kontroly a veľa iných vecí vie pokaziť vzťahy. Ale nehovoríme o  zmluve na jednu až tri strany, ale minimálne 6 strán, aj to neviem, či by sa tam všetko dalo dať. Ochráni vás, zabezpečí vám istotu, že viete, čo za služby budete platiť a veľa iného …. Keď sa začnú nedodržiavať ustanovenia zmluvy, začína sa zlá spolupráca.
  1. Ukončil sa rok a účtovník vám odovzdáva účtovníctvo? Tak v prvom rade odporúčame, aby ste dostali Odovzdávací a preberací protokol, a takto si doklady prevzali. Keď už máte doklady. Tak si otvoríte šanóny. Okrem vašich dokladov, ktoré ste v priebehu roka odovzdávali, by ste mali mať ku každému dokladu priložený tzv. Účtovný DOKLAD. To znamená, že nestačí len doklad, ktorý ste účtovníkovi dali, to je iba podklad na to, aby mohol zaúčtovať, potrebujete mať doklad, ktorý spĺňa zákonom stanovené náležitosti, ktorých je dosť. Ak tam vidíte iba doklady, ktoré ste odovzdali, prípadne bloky ktoré vyblednú a nie sú ani odfotené, tak veľký pozor, určite máte veľmi veľký problém. Príklad: dali ste účtovníkovi blok od kúpy kancelárskeho papiera, musí byť vytlačený výdavkový pokladničný doklad so spôsobom účtovania, alebo ste dali faktúru za telefón, tak účtovník k tomu priloží tzv. interný doklad so všetkými náležitosťami a zaúčtovaním.
  1. Tak a už vieme, že máme doklady, ak je tam aj účtovný doklad, tak je to výborné. A teraz pozrieme na ten doklad. Ak sú na ňom podpisy, a to: vyhotovil a zaúčtoval, čiže 2 x PODPIS, tak je všetko v poriadku. Ešte bude treba jeden váš, a to schválil, ale ten môžete dať neskôr, ale ak ukončíte zmluvu, tak tieto dva podpisy vám už nikto nikdy nedá. Podpisy na dokladoch sú povinné zo zákona.
  1. No a teraz pre úplných lajkov asi trošku zložitejšie – kontrola Výkazu ziskov a strát prípadne inak povedané Výsledovky. Účtovník by mal, pred uzavretím roka a podaním daňového priznania, s vami výstupy a výsledky z Vášho hospodárenia spoločnosti konzultovať. Ako aj položky, ktoré sú a ktoré nie sú pripočitateľnými a odpočitateľnými položkami v daňovom priznaní a môžu tak ovplyvniť vašu daňovú povinnosť. Tak a teraz k veci. Ak dostanete „tú“ Výsledovku, tak na nej vidíte všetky nákladové účty, ktoré začínajú číslom 5 a všetky výnosové účty, začínajúce číslom 6. Dôležité je, aby ste mali tieto účty očíslované, a to nie len prvými troma číslami, ale ešte ďalšími (napr. troma, to sú tie čísla za bodkou), ktoré budú presne špecifikovať, o aký náklad ide. Hovorí sa tomu ANALYTIKA účtov a je povinná. Vám môže slúžiť ako krásny prehľad vašich nákladov. Príklad: 518.001 – Ostatné služby (účtovníctvo), 518.002 – Ostatné služby (parkovanie), 518.003 – Ostatné služby (telekomunikačné služby) atď. Možno sa to zdá zvláštne, ale z našich skúseností vieme, že niektorí účtovníci si s týmto starosť nerobia a nevytvárajú analytiku, a tak potom vyzerá celé účtovníctvo. Veľmi zle.
  1. KOMUNIKÁCIA. V prípade, že váš účtovník s Vami v priebehu roka komunikuje, môžete mu zavolať, keď potrebujete, upozorňuje na chybné doklady a nedostatočné podklady, posiela priebežne výstupy z účtovníctva a v predstihu rozoberáte, ako to bude vyzerať s daňou a čo sa dá ešte stihnúť, ak si po daňovom priznaní prejdete, čo by sa dalo v novom roku ešte vylepšiť, kam smerujete, všetko je ok. Aj keď to môže byť klamlivé. Ak však účtovník nemá čas, nestíha vám odpovedať a nemáte žiadne informácie o ekonomike vašej firmy a pod., je to náznak toho, že má toho naozaj veľa, zobral si viac ako unesie, nemá dostatok zamestnancov, a môže sa stať, že aj účtovníctvo bude urobené „v rýchlosti“. Týmto myslím komunikáciu ohľadne účtovníctva, nie poradenstvo. Samozrejme je to na dohode oboch strán, niekto je zbehlejší v ekonomike a rady nepotrebuje, iný potrebuje rád viac a vysvetľovať. Závisí od toho, ako je poradenstvo a služby zmluvne dohodnuté. Ale, ak nemáte žiadnu spätnú väzbu a účtovník nemá na Vás čas, tak je lepšie situáciu prehodnotiť a vybrať si lepšieho účtovníka.

 

Je veľa vecí, ktoré musí účtovník spĺňať na riadne plnenie služieb, ale skúsila som dať také, ktoré si viete rýchlo prehodnotiť. Veríme, že vám váš účtovník vyhovuje a je aj dôsledný a profesionálny. Veľa šťastia v podnikaní.

 

Eva Prikrylová