+421 902 722 992 kontakt@uctovnici.info

Účtovné spoločnosti uvádzajú svoje ceny, a to za účtovné položky. Čo sa však chápe ako účtovná položka? Niektoré účtovné spoločnosti považujú za účtovnú položku jeden účtovný zápis v denníku, niektoré zasa považujú jeden účtovný doklad.

Poďme najprv na účtovný zápis v účtovnom denníku. Dá sa jeden prípad zaúčtovať na jeden riadok v denníku, ale aj na dva či tri riadky. Niekedy je to nevyhnutné účtovať na viac riadkov, niekedy zbytočné. Takže príklad, máte došlú faktúru, kde ste nakúpili tovar rôzneho druhu, jeden riadok bude záväzok voči dodávateľovi, druhý jeden druh tovaru, ďalší druh tovaru atď. Takže ak by vám niekto účtoval za zápis napríklad 0,80 centov a bude faktúra rozúčtovaná na 4 riadky, tak vás táto faktúra stojí 3,2 eur zaúčtovanie plus 0,80 eur bude úhrada faktúry z účtu. Spolu 4 eura jedna faktúra. Ak by to bolo na doklad, tak je to 1,60 EUR. Preto cena za účtovný zápis by mala byť vždy nižšia. Potom môže byť zákazník aj sklamaný, lebo si vyberie spoločnosť s nízkou cenou za položku, ale keď zistí, že je to účtovný zápis, môže sa stať, že zaplatí v konečnom dôsledku viac.

Čo je účtovný doklad ako účtovná položka? To je každý jeden doklad, došlá faktúra, blok z nákupu, jeden pohyb na bankovom účte, interné doklady (mzdy, odpis, predpis poistného a pod.) atď.

V prípade, že má spoločnosť zákazky, strediská a pod., zaúčtovanie jedného dokladu býva zväčša na niekoľko riadkov a je preto nevýhodné účtovať na doklad, ale na zápis, lebo každý jeden zápis má samostatný význam. Pri určovaní ceny je preto pre účtovníka dôležité vedieť zameranie spoločnosti, ako aj potreba členenia na strediská či zákazky.

Prepočítavanie ceny na základe položiek je podľa nášho názoru veľmi nepraktické. Ak sa dohodnete s účtovnou spoločnosťou na tomto systéme, verte, že pri cene za položku ste neskončili, lebo v tejto cene nebývajú zahrnuté ostatné služby, napríklad kopírovanie dokladov, komunikácia s úradmi, zasielanie výkazov, výstupov z účtovníctva, poradenstvo a pod.

Každá spoločnosť má v cene niečo iné, a potom je dôležité vypýtať si podrobný cenník všetkých služieb, aby ste neboli prekvapení. A preto je najjednoduchšie dohodnúť si cenu na paušál, v paušáloch sú zväčša už viaceré služby zahrnuté, administratívne, výkazy a niekedy aj poradenstvo. A tak udávajú aj na svojich stránkach ceny účtovné spoločnosti. Avšak aj pri tomto systéme treba dávať pozor, čo paušál zahrňuje.

Urobili sme prieskum 15 účtovných spoločností, ktoré majú na svojich webových stránkach zverejnené cenníky. Nie všade boli všetky informácie, alebo sa líšil počet dokladov pre paušál. Vyberali sme zo vzorky rovnakých podmienok. Cena za účtovnú položku sa pohybuje od 0,80 do 1,20 EUR. Zamerali sme sa na cenu za paušál.  V prípade, že vám niekto ponúkne nižšiu sumu, nie sú v tom zahrnuté ostatné služby, alebo ide z nejakého dôvodu na nižšiu cenu, dôvod si musíte zhodnotiť … Takže takéto sú ceny podľa nášho prieskumu:

  • Do 50 položiek = neplatca DPH 40,-+služby/paušál 70,- EUR, platca DPH 50,-+služby/paušál 75,- EUR
  • Do 100 položiek = neplatca DPH 60,-+služby/paušál 80,- EUR , platca DPH 70,-+služby/paušál 95,- EUR
  • Do 200 položiek = neplatca DPH 130,-+služby/paušál 170,- EUR, platca DPH 170,-+služby/paušál 210,- EUR

Takže ak ste si práve založili s.r.o., predpokladáte, že budete mať do 50 položiek, nebudete hneď platcom DPH, tak by vás malo stáť účtovníctvo cca 70,- EUR mesačne. Možno ešte jednoduchší spôsob ako si zistiť predpokladané náklady je spočítať si približne všetky doklady, pripočítať k tomu aspoň 5 položiek a vynásobiť eurom. Budete mať približnú cenu, ktorú by vás účtovníctvo malo stáť. To aké služby budete mať v cene je na dohode.

Treba ešte povedať, že v mesačných službách zväčša nie sú zahrnuté služby daňového poradenstva, služby týkajúce sa spracovania a podania Daňového priznania, Účtovnej závierky prípadne Inventarizácie a ďalej vedenie personalistiky a spracovanie miezd, zasielanie výkazov a pod., prípadne iné služby ako vystavovanie faktúr, pokladničných dokladov, elektronické spracovanie cestovných príkazov a pod. Všetko je samozrejme na dohode medzi účtovníkom a klientom.

Každá spoločnosť má svoju cenovú politiku, avšak v zásade platí, že čím viac skúseností a dobrých odporúčaní má účtovná spoločnosť, tým vyššiu cenu si môže dovoliť vypýtať za účtovníctvo. Priemerne sa táto cena pohybuje o 20,- eur viac, a preto je dôležité zvážiť, čo si vybrať.

Aj keď sa niekomu môže zdať účtovník ako nutné zlo, je lepšie venovať sa svojej profesii, nestarať sa o administratívu so všetkými dokladmi a zveriť sa do rúk odborníkovi. Ušetrite si svoj čas aj nervy.

Vaši účtovníci