+421 902 722 992 kontakt@uctovnici.info

Mikroblog

Kedy je najlepšie chodiť na Daňový úrad v Bratislave na Ševčenkove? Najlepšie hneď ráno na 8 hodinu. Nikto tam nie je. Ale pozor, iba v pondelok, stredu a piatok.

Ak ste platiteľ DPH a príde Vám faktúra po termíne na podanie daňového priznania, čo urobíte? Faktúru môžte zaúčtovať do ďalšieho zdaniteľného obdobia, ale pozor, kontrolný výkaz musíte opraviť v tom zdaňovacom období, kde faktúra patrí.

Ak ste ešte nedostali všetky vystavené faktúry na zaúčtovanie a už je po termíne podania daňového priznania na DPH, tak prekročte termín a podajte daňové priznanie neskôr. Pokuta za oneskorené podanie je vždy menšia ako pokuta za dodatočné daňové priznanie.

Číslovanie dokladov si stanovte tak, aby sa  Vám vždy na začiatku mesiaca začínal číselný rad, napr. DF-RRMMXXX. Výhoda je v tom, že môžete spätne vždy na koniec mesiaca vložiť ešte zabudnutý doklad. Hlavne pri pokladni.