+421 902 722 992 kontakt@uctovnici.info

Vedenie účtovnej, personálnej a mzdovej agendy „externe“, má v dnešnej dobe množstvo výhod a stále viac spoločností vyhľadáva externé služby u profesionálnych účtovných firiem.

Hlavnou výhodou je oveľa nižšie finančné zaťaženie Vašej spoločnosti. V roku 2018 pri minimálnej mzde a príslušného stupňa náročnosti práce sa cena práce na zamestnaného účtovníka bude pohybovať okolo 12.500 € ročne. Ak tomu prirátame náklady na gastrolístky, vzdelávanie, benefity, náklady na pracovný priestor zamestnanca, na licenciu účtovného softvéru a ostatné prevádzkové náklady, zníženie nákladov pri outsourcingu účtovníctva sa tak pohybuje v tisícoch €.

Ďalšími výhodami je aj vyššia kvalita a odbornosť pracovníkov profesionálnych účtovných firiem s dlhodobou praxou, ktoré úzko spolupracujú s audítorskými firmami a daňovými poradcami. Taktiež poradenstvo a „kreativita* pri optimalizácií a znižovaní daňového zaťaženia má u účtovných firiem podstatne vyššiu pridanú hodnotu, vzhľadom na väčší rozhľad v účtovnom a daňovom prostredí, v ktorom sa pohybujú.

Výhodou je aj to, že účtovné firmy (pozor, nie všetky) majú uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu na účtovnícke práce a tak prípadné vzniknuté škody sú nakoniec preplatené poisťovňou. Od zamestnanca – účtovníka, ktorý spôsobil škodu z nedbanlivosti, môže zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku priemerného mesačného zárobku. Ak zoberieme do úvahy, že priemerný nález na jednu daňovú kontrolu je v priemere niekoľko krát vyšší ako táto náhrada škody a to bez sankcie a úroku z omeškania, tak krytie spôsobenej škody zamestnancom podľa zákona je zanedbateľné.

Nie malou výhodou je aj to, že vy sa môžete venovať svojmu podnikaniu naplno s vedomím, že táto nepopulárna činnosť vo Vašom podnikaní – účtovníctvo, je zabezpečená. V dnešnej dobe, keď najviac napreduje vývoj on-line komunikácie, neobstojí už ani argument, že účtovníka chcem mať vo firme po poruke. Všetko je len o nastavení celého procesu obehu dokladov, reportovania výstupov a komunikácii. Samozrejme je aj možnosti vykonávať časť práce u klienta.
Preto sa netreba báť outsourcingu účtovníctva, treba si len správne vybrať účtovnú firmu.

Vaši účtovníci