+421 902 722 992 kontakt@uctovnici.info

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd zamestnancov a vedenie personalistiky spoločnosti s dôrazom na potreby klienta podľa platnej legislatívy.

Mzdy a personalistika

Pre klientov spracovávame mzdy a vedieme personálnu agendu s dôrazom na aktuálnosť legislatívy a diskrétnosť údajov spracovaných zamestnancov. Všetky údaje sú spracované s dôrazom na GDPR.

Naše služby:

– spracovanie vstupných dokumentov a dokladov z personalistiky a prihlásenie zamestnanca na úrady a do systému,

– spracovanie miezd na základe dodaných dokladov,

– vyhotovenie výkazov pre všetky inštitúcie a ich zaslanie elektronicky,

– príprava bankových príkazov na úhradu miezd a odvodov,

– ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, daňové priznanie zamestnanca, ak o to požiada,

– spracovanie výstupných dokumentov z personalistiky a miezd pre zamestnanca a zamestnávateľa,

– spracovanie a elektronické zaslanie výstupných dokumentov pre všetky inštitúcie,

– komunikácia, styk a zastupovanie s úradmi a orgánmi Finančnej správy, Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami pri spracovaní personálnej a mzdovej agendy,

– ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Kontaktujte nás

Prosíme Vás, kontaktujte nás najskôr telefonicky alebo cez e-mail a dohodnite si osobné stretnutie.

kontakt@uctovnici.info, reward.slovakia@gmail.com

+421 902 722 992, +421 911 894 490

Kancelárie spoločnosti:

Karloveská 6C, 841 04 Bratislava – (budova Allianz), 4 posch., č.dv. 427