+421 902 722 992 kontakt@uctovnici.info

Veľa začínajúcich podnikateľov sa pýta, akú účtovnú firmu si vybrať. Ktorá je pre nich tá najvýhodnejšia. Nebudem tu teraz riešiť napríklad logistiku dokladov a konkrétne špecifiká vzťahu.

Z mojej skúsenosti a praxe to zhrniem takto. Treba vyberať účtovnú firmu nie podľa dátumu zápisu do obchodného registra, ale firmu, v ktorej sú účtovníci s praxou a skúsenosťami. Aj nová účtovná firma na trhu môže byť po odbornej stránke kvalitná. Je to o odborníkoch.

Ďalej treba pozerať na to, aké portfólio klientov má účtovná firma. Asi firma, ktorá účtuje stavebné firmy a veľkoobchody s hutným materiálom, nebude pre mňa až taká „in“, keď moja firma sa venuje právnym službám. Aj keď sa to nezdá, ale aj každé účtovníctvo jednotlivého subjektu má svoje špecifiká a je určite rozdiel v praxi a aj vedomostiach u účtovníka, ktorý sa roky venuje stavebným firmám a účtovníka, ktorý účtuje medzinárodné internetové e-shopy. Proste určitá časť vedomosti a praxe u každého môže absentovať.

Zo skúsenosti viem, že firma účtujúca menší počet firiem je lepší výber ako firma s kvantom firiem. Účtovník, ktorý mesačne robí DPH pre 20 firiem je logicky štatisticky určite chybovejší. Pre nedostatok času a množstvo spracovaných dokladov nemá s klientom také spätné väzby, aké táto práca v tejto neprehľadnej legislatívnej dobe potrebuje. Veľa menších problémov sa bagatelizuje, znižuje sa hranica zodpovedného prístupu, práca sa nedoťahuje do podoby ako by mala byť, nie je vytvorený vzťah účtovník – klient a nastáva nedostatočná komunikácia. Pre účtovné firmy, kde je prvoradá kvantita klientov a dokladov, je táto väčšinou na úkor kvality účtovných výstupov a správnosti práce účtovníka.

Logicky, tieto väčšie firmy vedia aj ponúknuť lepšiu cenu za spracovanie účtovníctva ako firmy s menším počtom klientom. Ale beriem to ako krátkozraký výber klienta na základe nízkej ceny, lebo pri najbližšej daňovej kontrole sa Vám zrazu „cena“ za spracovanie účtovníctva rýchlo predraží, nehovoriac o nepríjemnostiach s tým spojených.

Najlepšie pri výbere účtovnej firmy sú referencie od niekoho, kto už niekoľko rokov je u účtovnej firmy a má za sebou aj daňovú kontrolu.

Bez osobného stretnutia nie len s predstaviteľom firmy, ale hlavne s pracovníkom, s ktorým bude prebiehať komunikácia, obeh dokladov a hlavne bude doklady účtovať a spracovávať, by som sa určite nerozhodoval.

Nechajte si predložiť návrh zmluvy na účtovné služby, ktorá Vám veľmi veľa napovie. Aká bude zmluva, taký bude aj zväčša prístup. Nezabúdajte, že rozhodujete, komu zveríte svoje financie.

Vaši účtovníci